אודות ביה"ס:

אודות ביה"ס:
אלקאסמי - בית ספר בניהול עצמי המהווה גישה לחידוש פני החינוך...
עמותת "חסידי חוסני אלקואסמי (ע"ר)" הקימה בית ספר ייחודי, בי"ס על יסודי "אלקאסמי" מכיתה ט' עד י"ב. פרויקט הקמת בית-ספר זה מתמקד ביצירת סביבה לימודית עתירת ידע, שמתאפיין במבנה ארגוני גמיש ובעל יכולת הסתגלות, ושימוש אפקטיבי במקום ובזמן ובתוכנית לימודים הממוקדת ביחסי אדם, חברה וטכנולוגיה. בית הספר נפתח בשנת הלימודים תשס"ח, שכלל 3 כיתות ט'. היום לומדים בביה"ס כ- 420 תלמידים מכיתה ט' עד י"ב.

חזון ביה"ס:
בית הספר שואף לבוגרים , מנהיגים חברתיים עתידיים בעלי ערכים הנשענים על התרבות הערבית והאסלאמית, ובעלי כישורים אישיים ולימודיים המאפשרים להם לשאת תפקיד מוביל בחברה.
חזון ביה"ס מסתכם בחיזוק האספקטים הבאים: האספקט הלימודי, הערכי והאישי. ובפירוט חלקי יש לעבוד על הכנת התלמידים כדי שיהיו :
בעלי ערכים נשגבים המתבססים על כבוד הזולת והושטת העזרה לו .
בעלי חשיבה ביקורתית, מצטיינת ויצירתית.
בעלי פוטנציאל לפתור דילמות הנתקלים בהן בהווה ובעתיד, עם יכולת לקבל החלטות נכונות בהתאם לנסיבות.
בעלי מודעות טוטלית לזהותם החברתית והלאומית, ולשפתם הערבית ולזכויותיהם האזרחיות.
בעלי זיקה לחברתם תוך שמירה מתמדת על תרומה חיובית לבנייתה.
בעלי פוטנציאל להציב מטרות בכלל ולחייהם בפרט והעמדת כלים למימושם.
בעלי פוטנציאל ללמידה עצמית.
בעלי השכלה רחבה שאינה מוגבלת בחומר הנלמד באופן רשמי.
כל זה באספקט החינוכי גרידא, ואילו באספקט הלימודי חובה על ביה"ס בהיותו בי"ס תיכון לחתור ל:
לאפשר לתלמידים לרכוש מיומנויות וידע המאפשרים להם לעבור את בחינות הבגרות במספר היחידות והציונים הגבוהים ביותר.
הכנת התלמידים לבחינות הפסיכומטרי על שלושת מרכיביהן: חשיבה כמותית , איכותית (מילולית) והשפה האנגלית .
הכנת התלמידים לקראת לימודים אקדמאיים ואוניברסיטאיים תוך פיתוח היכולות המחקריות שלהם, ופיתוח מיומנויות הקריאה האקדמית בעיקר בשפה האנגלית.
פיתוח מיומנויות של שימוש בטכנולוגיות למידה חדשות הנשענות בעיקר על שילוב המחשב בלמידה.
לשם השגת המטרות הנ"ל חובה על ביה"ס ליצור אווירה ש:
תבטיח לתלמיד זכות הבעת דעה אישית .
תכבד את היכולות המגוונות של התלמידים ואת האינטליגנציה שלהם לסוגיה.
תבטיח לתלמיד אווירה בית ספרית שקטה ושלווה שתאפשר לו רכישת מיומנויות וידע בדרך האופטימאלית ביותר.
תבטיח לתלמיד מורים המשמשים דוגמה טובה לתלמידיהם בשני האספקטים: ידע וחנוך.
תחשוף את התלמידים לחומרי למידה בצורה הטובה והמדרבנת ביותר ככל האפשר.
תאפשר לתלמיד לשרת את החברה שלו במסגרת תוכנית ההתחייבות העצמית.
צור קשר:
טלפון 046286909
פקס 046386615
דוא"ל info@qasemi.net
דף הפיסבוק : http://www.facebook.com/alqasemi.high.school
דואר רגיל : ת.ד 62 באקה אלגרביה 3010000